Discussion:
New OSA cards?
(too old to reply)
R.S.
2018-07-10 12:57:25 UTC
Permalink
I just read Announcement Letter from IBM, Power machines now have
network interface cards 40GbE, two interfaces per card.
In PC server world such card have been available for while, even 100Gbps
cards are present.

What about System Z?
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
R.S.
2018-07-10 14:05:11 UTC
Permalink
Sounds like no such option.
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLTBW_2.3.0/com.ibm.zos.v2r3.ioaz100/ioaz100_OSA-Express6S.htm
There are 10GbE, 1GbE and 1000BaseT options.
Note there're also RoCE and RoCE2 cards, but both are 10Gbps.
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
Sounds like old news to me. OSA-6 cards are both faster that 40Gbps and offer at least 4 ports/card. IIRC.
-----Original Message-----
Sent: Tuesday, July 10, 2018 7:57 AM
Subject: New OSA cards?
I just read Announcement Letter from IBM, Power machines now have network interface cards 40GbE, two interfaces per card.
In PC server world such card have been available for while, even 100Gbps cards are present.
What about System Z?
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Clark Morris
2018-07-10 14:30:33 UTC
Permalink
[Default] On 10 Jul 2018 07:05:11 -0700, in bit.listserv.ibm-main
S>I just read Announcement Letter from IBM, Power machines now have
network interface cards 40GbE, two interfaces per card.
In PC server world such card have been available for while, even 100Gbps cards are present.
What about System Z?ounds like no such option.
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLTBW_2.3.0/com.ibm.zos.v2r3.ioaz100/ioaz100_OSA-Express6S.htm
There are 10GbE, 1GbE and 1000BaseT options.
Note there're also RoCE and RoCE2 cards, but both are 10Gbps.
Combining your 2 posts, I suspect that IBM z communication group has
struck out again.

Clark Morris

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Grant Taylor
2018-07-10 15:16:36 UTC
Permalink
Post by Clark Morris
Combining your 2 posts, I suspect that IBM z communication group has
struck out again.
Warning: n00b follow up questions.

How many OSA cards can you have in a frame?

How many 10 Gbps ports are on (take your pick of model) OSA card?

How much data goes into and out of a Mainframe across Ethernet? — I
would have assumed that more of the data went between DASDs and the
frame via FICON for processing.

I don't know what type of physical interface CF uses. But I assume that
it's not Ethernet -> OSA.

Is it not possible to utilize multiple OSA cards w/ 10 Gbps links to
handle the network I/O? — I assume that there is a LOT less network
I/O than DASD I/O. As such I would have thought that (multiple) 10 Gbps
links would be sufficient.

I assume that I'm ignorant of many things and thus wrong in many (if not
all) of the above. I'd very much appreciate a 90 second water cooler
enlightenment from those in the know.

Thank you in advance.
--
Grant. . . .
unix || die
p***@gmail.com
2018-07-11 03:59:41 UTC
Permalink
Post by Grant Taylor
Post by Clark Morris
Combining your 2 posts, I suspect that IBM z communication group has
struck out again.
Warning: n00b follow up questions.
How many OSA cards can you have in a frame?
How many 10 Gbps ports are on (take your pick of model) OSA card?
How much data goes into and out of a Mainframe across Ethernet? — I
would have assumed that more of the data went between DASDs and the
frame via FICON for processing.
I don't know what type of physical interface CF uses. But I assume that
it's not Ethernet -> OSA.
Is it not possible to utilize multiple OSA cards w/ 10 Gbps links to
handle the network I/O? — I assume that there is a LOT less network
I/O than DASD I/O. As such I would have thought that (multiple) 10 Gbps
links would be sufficient.
I assume that I'm ignorant of many things and thus wrong in many (if not
all) of the above. I'd very much appreciate a 90 second water cooler
enlightenment from those in the know.
Thank you in advance.
--
Grant. . . .
unix || die
Grant, check out this redbook: https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg245444.html

Peter

Loading...