Discussion:
System z and Meltdown and Spectre - official IBM statement?
(too old to reply)
Dyck, Lionel B. , TRA
2018-01-11 20:22:59 UTC
Permalink
Is there an official statement from IBM regarding Meltdown and Spectre on System z (or is it System Z)?

I saw that Red Hat and SuSE have stated that there is the exposure with Linux on z.

Thank you

--------------------------------------------------------------------------
Lionel B. Dyck <sdg><
Mainframe Systems Programmer - TRA


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Jousma, David
2018-01-11 20:29:17 UTC
Permalink
ResourceLink, in the Security Alerts area. You have to be registered to get into that area, separately from Resourcelink.

_________________________________________________________________
Dave Jousma
Manager Mainframe Engineering, Assistant Vice President
***@53.com
1830 East Paris, Grand Rapids, MI  49546 MD RSCB2H
p 616.653.8429
f 616.653.2717


-----Original Message-----
From: IBM Mainframe Discussion List [mailto:IBM-***@LISTSERV.UA.EDU] On Behalf Of Dyck, Lionel B. (TRA)
Sent: Thursday, January 11, 2018 3:24 PM
To: IBM-***@LISTSERV.UA.EDU
Subject: System z and Meltdown and Spectre - official IBM statement?

**CAUTION EXTERNAL EMAIL**

**DO NOT open attachments or click on links from unknown senders or unexpected emails**

Is there an official statement from IBM regarding Meltdown and Spectre on System z (or is it System Z)?

I saw that Red Hat and SuSE have stated that there is the exposure with Linux on z.

Thank you

--------------------------------------------------------------------------
Lionel B. Dyck <sdg><
Mainframe Systems Programmer - TRA


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions, send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN **CAUTION EXTERNAL EMAIL**

**DO NOT open attachments or click on links from unknown senders or unexpected emails**This e-mail transmission contains information that is confidential and may be privileged. It is intended only for the addressee(s) named above. If you receive this e-mail in error, please do not read, copy or disseminate it in any manner. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. Please reply to the message immediately by informing the sender that the message was misdirected. After replying, please erase it from your computer system. Your assistance in correcting this error is appreciated.

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Timothy Sipples
2018-01-12 06:22:14 UTC
Permalink
Please follow the standard operating procedures that have been in place for
years. If you haven't done so yet, here they are:

1. Visit here:

https://www.ibm.com/it-infrastructure/z/capabilities/system-integrity

2. Scroll down to "IBM Security Portal."

3. Follow the "To Register" instructions.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timothy Sipples
IT Architect Executive, Industry Solutions, IBM Z and LinuxONE, AP/GCG/MEA
E-Mail: ***@sg.ibm.com

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
R.S.
2018-01-12 13:40:29 UTC
Permalink
Post by Timothy Sipples
Please follow the standard operating procedures that have been in place for
https://www.ibm.com/it-infrastructure/z/capabilities/system-integrity
2. Scroll down to "IBM Security Portal."
3. Follow the "To Register" instructions.
What's funny, there is no clue for registered users. If you forgot the
URLm your'e (almost) lost.
While I understand the reason for keeping such information for
registered user (*), it's completely unreasonable to keep the address
secret.

(*) People say security by obscurity is no security. However sometimes
it's a matter of time It's better to give the user a head start, not the
hackers. ;-)
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Loading...