Discussion:
zEDC hardware compression with FTP
(too old to reply)
PINION, RICHARD W.
2018-03-01 15:27:59 UTC
Permalink
Does anybody know if the z/OS FTP client uses zEDC when the
FTP command COMPRESS is used?
FIRST TENNESSEE

Confidentiality notice:
This e-mail message, including any attachments, may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient(s), or the employee or agent responsible for delivery of this message to the intended recipient(s), you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this e-mail message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender and delete this e-mail message from your computer.

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
R.S.
2018-03-01 15:41:49 UTC
Permalink
Post by PINION, RICHARD W.
Does anybody know if the z/OS FTP client uses zEDC when the
FTP command COMPRESS is used?
AFAIK no.
At least no zEDC documentation mention it.
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Kirk Wolf
2018-03-01 17:11:17 UTC
Permalink
FYI, you can use zEDC with z/OS OpenSSH / SFTP

Kirk Wolf
Dovetailed Technologies
http://dovetail.com
Post by R.S.
Post by PINION, RICHARD W.
Does anybody know if the z/OS FTP client uses zEDC when the
FTP command COMPRESS is used?
AFAIK no.
At least no zEDC documentation mention it.
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================
--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być
jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś
adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej
przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie
zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo,
prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale
usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub
zapisane na dysku.
This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If
you are not the intended addressee of this e-mail or the employee
authorized to forward it to the addressee, be advised that any
dissemination, copying, distribution or any other similar activity is
legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by
mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in
your e-mail software and delete permanently this e-mail including any
copies of it either printed or saved to hard drive.
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorsk
<https://maps.google.com/?q=ie,+ul.+Senatorsk&entry=gmail&source=g>a 18,
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr
rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu
na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony)
wynosi 169.248.488 złotych.
----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Mark Jacobs - Listserv
2018-03-01 17:33:30 UTC
Permalink
If you have ServiceLink QA support, ask IBM directly.

PINION, RICHARD W.<mailto:***@FIRSTTENNESSEE.COM>
March 1, 2018 at 10:28 AM
Does anybody know if the z/OS FTP client uses zEDC when the
FTP command COMPRESS is used?
FIRST TENNESSEE

Confidentiality notice:
This e-mail message, including any attachments, may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient(s), or the employee or agent responsible for delivery of this message to the intended recipient(s), you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this e-mail message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender and delete this e-mail message from your computer.

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu<mailto:***@listserv.ua.edu> with the message: INFO IBM-MAINPlease be alert for any emails that may ask you for login information or directs you to login via a link. If you believe this message is a phish or aren't sure whether this message is trustworthy, please send the original message as an attachment to '***@meredith.com<mailto:***@meredith.com>'.


--

Mark Jacobs
Time Customer Service
Global Technology Services

The standard you walk past is the standard you accept.
Lt. Gen. David Morrison


This electronic message, including any attachments, may contain proprietary, confidential or privileged information for the sole use of the intended recipient(s). You are hereby notified that any unauthorized disclosure, copying, distribution, or use of this message is prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender by reply e-mail and delete it.

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Loading...