Discussion:
Time difference in operating system
(too old to reply)
Jake Anderson
2018-07-05 07:36:49 UTC
Permalink
Hi

I understand that the operating system timing takes from HMC.

Still we find a few seconds of difference in Operating system.

Does it takes time to percolate and get in sync ?

Jake

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
R.S.
2018-07-05 15:14:58 UTC
Permalink
Post by Jake Anderson
Hi
I understand that the operating system timing takes from HMC.
Still we find a few seconds of difference in Operating system.
Does it takes time to percolate and get in sync ?
Your assumption is not true.
If you don't have STP, your time is just set by operator command. For
STP enablement *and* NTP connection you time is set (during POR) by
SE/HMC and synchronized with external time source.
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Joel C. Ewing
2018-07-06 04:46:11 UTC
Permalink
Post by R.S.
Post by Jake Anderson
Hi
I understand that the operating system timing takes from HMC.
Still we find a few seconds of difference in Operating system.
Does it takes time to percolate and get in sync ?
Your assumption is not true.
If you don't have STP, your time is just set by operator command. For
STP enablement *and* NTP connection you time is set (during POR) by
SE/HMC and synchronized with external time source.
Perhaps things have changed in the last several years, but it used to be
that without an STP the Processor TOD clock was still  set from the HMC
clock at a POR, and the LPAR "virtual" TOD clock was then initialized
from the processor TOD clock when the LPAR was activated.  Depending on
CLOCKnn PARMLIB member, the Operator might have an option to adjust the
clock at IPL and that would also change the LPAR TOD clock.  Changing
the local clock time after z/OS is initialized only changes the offset
of local time from the LPAR TOD clock, not the LPAR TOD clock itself. 

In practice, we always reset the HMC clock as close to real time as
possible before a planned POR and never needed to fine-tune the clock
value from the z/OS console unless we were doing a DR exercise for a
different date/time than real time.  All LPAR TOD clocks increment in
sync, but if two LPARs on the same processor had their LPAR TOD clocks
set manually to slightly different times at IPL rather than being
controlled by an STP, they would continue to have the same offset
indefinitely.  The dynamic correction of TOD times only occurs when an
STP is in control of the LPAR TOD clocks.   Changes to the HMC clock
after POR and LPAR activation have no effect on LPAR TOD values..
    Joel C. Ewing
--
Joel C. Ewing, Bentonville, AR ***@acm.org

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Loading...