Discussion:
HCD SS1,2,3 and 3390D, S
(too old to reply)
R.S.
2017-10-04 11:18:18 UTC
Permalink
Raw Message
There are 2 quite new types of devices eligible for Subchannel Set 1,2,3
That means 3390D which is "PPRC secondary" and 3390S whis is ????

Q1: What is the purpose of 3390S device?
Q2: What about 3390D when changed its role from PPRC secondary to
primary device? Can it be varied online and used as regular 3390B?
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Carmen Vitullo
2017-10-04 18:48:53 UTC
Permalink
Raw Message
no real definition except its defined as special because it was defined in another CSS


Defining a special device (3390S)


A device is considered special if it is defined in the alternate subchannel set. In HCD panels, a special device is shown as device type "3390S".
Observe the following considerations for a special device:

* The device is considered to be offline and in-use by the system.
* The IBM-provided DASD Error Recovery Procedure (ERP) is bypassed for an application that uses the device.
* The event notification facility (ENF) does not issue an event code to indicate the online or offline status of the device.
* To unbox a boxed special device, you can use the IOSODS service, that is: IOSODS OFF, then IOSODS ON.Parent topic: Defining special devices and special secondary devices


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLTBW_2.1.0/com.ibm.zos.v2r1.ieag800/iea3g849.htm


Carmen

----- Original Message -----

From: "R.S." <***@BREMULTIBANK.COM.PL>
To: IBM-***@LISTSERV.UA.EDU
Sent: Wednesday, October 4, 2017 6:19:27 AM
Subject: HCD SS1,2,3 and 3390D, S

There are 2 quite new types of devices eligible for Subchannel Set 1,2,3
That means 3390D which is "PPRC secondary" and 3390S whis is ????

Q1: What is the purpose of 3390S device?
Q2: What about 3390D when changed its role from PPRC secondary to
primary device? Can it be varied online and used as regular 3390B?
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================
--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Loading...