Discussion:
When was the *basic* sysplex introduced? MVS/ESA 4.1?
(too old to reply)
Peter Hunkeler
2017-10-04 13:24:38 UTC
Permalink
Raw Message
I do remember that MVS/ESA V5 (V5.1) introduced the *parallel* sysplex. But I don't remember exactly what MVS/ESA release introduced the *basic* sysplex. ISTR, it was MVS/ESA V4 (V4.1). Correct?
--
Peter Hunkeler

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Burrell, Todd
2017-10-04 13:29:21 UTC
Permalink
Raw Message
I believe it was 4.1. Here's an interesting article:

http://2000clicks.com/links/Computers/IBMMainframeHistory/mvshist5.htm


-----Original Message-----
From: IBM Mainframe Discussion List [mailto:IBM-***@LISTSERV.UA.EDU] On Behalf Of Peter Hunkeler
Sent: Wednesday, October 04, 2017 9:26 AM
To: IBM-***@LISTSERV.UA.EDU
Subject: When was the *basic* sysplex introduced? MVS/ESA 4.1?

I do remember that MVS/ESA V5 (V5.1) introduced the *parallel* sysplex. But I don't remember exactly what MVS/ESA release introduced the *basic* sysplex. ISTR, it was MVS/ESA V4 (V4.1). Correct?


--
Peter Hunkeler

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions, send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAINThis email transmission and any accompanying attachments may contain CSX privileged and confidential information intended only for the use of the intended addressee. Any dissemination, distribution, copying or action taken in reliance on the contents of this email by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you have received this email in error please immediately delete it and notify sender at the above CSX email address. Sender and CSX accept no liability for any damage caused directly or indirectly by receipt of this email.

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Peter Hunkeler
2017-10-04 14:52:22 UTC
Permalink
Raw Message
I believe it was 4.1. Here's an interesting article: >>http://2000clicks.com/links/Computers/IBMMainframeHistory/mvshist5.htm
Indeed. Thanks for the link.
-- Peter Hunkeler


-


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
R.S.
2017-10-04 13:46:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter Hunkeler
I do remember that MVS/ESA V5 (V5.1) introduced the *parallel* sysplex. But I don't remember exactly what MVS/ESA release introduced the *basic* sysplex. ISTR, it was MVS/ESA V4 (V4.1). Correct?
Yes, it was a version 4.
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Loading...