Discussion:
​IBM's world record: 330TB uncompressed data on a palm-sized tape cartridge
(too old to reply)
Edward Gould
2017-08-02 23:17:16 UTC
Permalink
Raw Message
http://www.zdnet.com/article/ibms-world-record-330tb-uncompressed-data-on-a-palm-sized-tape-cartridge/?loc=newsletter_featured_related_listing&ftag=TRE-03-10aaa6b&bhid=27692896283679241297724022269468
----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Paul Gilmartin
2017-08-03 00:19:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Edward Gould
http://www.zdnet.com/article/ibms-world-record-330tb-uncompressed-data-on-a-palm-sized-tape-cartridge/?loc=newsletter_featured_related_listing&ftag=TRE-03-10aaa6b&bhid=27692896283679241297724022269468
Cloud archiving services such as Amazon's Glacier and Google's Nearline and
Coldline storage have displaced tape for some long-term archival needs, ...

Of course! It's all in vapor; no physical medium involved?

What's projected GA?

-- gil

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
R.S.
2017-08-03 11:54:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Paul Gilmartin
Post by Edward Gould
http://www.zdnet.com/article/ibms-world-record-330tb-uncompressed-data-on-a-palm-sized-tape-cartridge/?loc=newsletter_featured_related_listing&ftag=TRE-03-10aaa6b&bhid=27692896283679241297724022269468
Cloud archiving services such as Amazon's Glacier and Google's Nearline and
Coldline storage have displaced tape for some long-term archival needs, ...
Of course! It's all in vapor; no physical medium involved?
If you have a cloud you no longer need the hardware!
Hardware is simply obsolete.
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Loading...