Discussion:
events in the New York area
(too old to reply)
=?iso-8859-8-i?B?4uPpIOHvIODh6Q==?=
2017-08-01 10:28:42 UTC
Permalink
Raw Message
John Eells
2017-08-01 13:20:11 UTC
Permalink
Raw Message
R.S.
2017-08-02 07:01:13 UTC
Permalink
Raw Message
Hi,
Does anyone know of any mainframe related events in the New York are
between now and August 9th?
Some IPLs are scheduled for that period.
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Vernooij, Kees - KLM , ITOPT1
2017-08-02 07:03:36 UTC
Permalink
Raw Message
-----Original Message-----
Behalf Of R.S.
Sent: 02 August, 2017 9:02
Subject: Re: events in the New York area
Hi,
Does anyone know of any mainframe related events in the New York are
between now and August 9th?
Some IPLs are scheduled for that period.
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
I thought exactly the same, but then again, it was not Friday yet.
Kees.

********************************************************
For information, services and offers, please visit our web site: http://www.klm.com. This e-mail and any attachment may contain confidential and privileged material intended for the addressee only. If you are not the addressee, you are notified that no part of the e-mail or any attachment may be disclosed, copied or distributed, and that any other action related to this e-mail or attachment is strictly prohibited, and may be unlawful. If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM), its subsidiaries and/or its employees shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor responsible for any delay in receipt.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (also known as KLM Royal Dutch Airlines) is registered in Amstelveen, The Netherlands, with registered number 33014286
********************************************************


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Loading...