Discussion:
IBM Education Assistance on Redbooks
(too old to reply)
R.S.
2017-10-02 15:35:41 UTC
Permalink
Raw Message
IBM Education Assistance (IEA) is a set of very useful presentations.
Those presentations are for z/OS 2.1 and 2.2 and can be (hardly!) found
on redbooks site.

Questions:
1. Would it be possible to un-hide IEA and give some link from Redbook
main page?
2. Are there any presentations for z/OS 2.3?

For those who never seen it:
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks.nsf/pages/IBMIEAV22
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks.nsf/pages/IBMIEAV21
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


--
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, www.mBank.pl, e-mail: ***@mBank.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Parwez Hamid
2017-10-02 18:19:06 UTC
Permalink
Raw Message
Try:

V2.1 IEA: https://github.com/IBM/IBM-Z-zOS/tree/master/zOS-Education/zOS-V2.1-Education
V2.2 IEA: https://github.com/IBM/IBM-Z-zOS/tree/master/zOS-Education/zOS-V2.2-Education
V2.3 IEA: https://github.com/IBM/IBM-Z-zOS/tree/master/zOS-Education/zOS-V2.3-Education

Regards
Parwez

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Parwez Hamid
2017-10-02 18:21:51 UTC
Permalink
Raw Message
Forgot to add the URL for the 'home' page in my previous reply:

https://github.com/IBM/IBM-Z-zOS/tree/master/zOS-Education

Regards
Parwez

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Marna WALLE
2017-10-03 15:54:21 UTC
Permalink
Raw Message
Thanks, Parwez, for pointing folks to the right place! In fact, I just added another six IEA modules to that link for JES2, RACF, and z/OSMF just now.

Just to be aware, as you can see we moved our IEA modules to github which is our new central repository for z/OS IEA modules. We also have there some z/OSMF Workflows, and some other "tools and toys" goodies. We are looking at expanding this repository for some other z/OS items in the future, so it is worth it to bookmark and occasionally visit: https://github.com/IBM/IBM-Z-zOS

Thanks, Marna WALLE
z/OS Installation and Migration
IBM Poughkeepsie

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to ***@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
Loading...